• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.พรรณราย ด่านเฉลิมนนท์
ศูนย์โรคระบบสมอง

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2550
    • - ภาพวินิจฉัย ระบบประสาท รพ.รามาธิบดี ปี 2558
    • - รังสีวิทยาทั่วไป ปี 2533
    • - Neuroradiologist

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคระบบสมอง