• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.พนิดา วงศ์แสนสุข

วุฒิการศึกษา

    • - Doctor of Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2012
    • - Advance Body Imaging โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2019 ถึง ปัจจุบัน
    • - Thai Board of Diagnostic Radiology ปี 2018

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ