• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.พนิดา วงศ์แสนสุข
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย

วุฒิการศึกษา

    • - Doctor of Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2012
    • - Advance Body Imaging โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2019 ถึง ปัจจุบัน
    • - Thai Board of Diagnostic Radiology ปี 2018

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย