• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ป.นพรัตน์ เทศพิทักษ์
ศูนย์อายุรกรรม

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551
    • - รังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2557

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม