• ไทย
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ปิยาภรณ์ กิจประภาสิริ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัยในเด็ก

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2556
    • - รังสีวินิจฉัยในเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2563
    • - Pediatric Radiology

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์