• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ปัญญ์ชลี จงไพบูลย์พัฒนะ
ศูนย์สุขภาพเด็ก

วุฒิการศึกษา

    • - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557
    • - กุมารเวชศาสตร์ ปี 2563

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก