• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ปนียา ตปนียางกูร
ศูนย์ตา

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา ต้อหิน

วุฒิการศึกษา

    • - พ.ศ. 2548 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - พ.ศ. 2554 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - พ.ศ. 2556 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา