• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.นุชจรินทร์ ศุภกุล
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาวินิจฉัย-ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตร์บันฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546
  • - ABR Neuroradiology Subspecialty ปี 2019
  • - Pediatric Radiology, Neuroradiology, Pediatric Neuroradiology Indiana University School of Medicine, USA) ปี 2014
  • -American Board of Radiology ปี 2014
  • -Thai Board of Radiology ปี 2010
  • -Thai Medical Practitioner License ปี 2003
  • - Neuroradiology, Pediatric Radiology and Pediatric Neuroradiology

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย