• ไทย
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.นวพรรณ ประพันธ์โรจน์
ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2552
    • - แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระปินเกล้า ปี 2556

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ