• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ธัญสมร จันทรวิวัฒน์
ศูนย์ หู คอ จมูก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านโสตประสาทการได้ยิน และการทรงตัว

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2553
    • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559
    • - ประกาศนียบัตรอนุสาขาโรคหู โสตประสาท การได้ยิน และการทรงตัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2560

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ หู คอ จมูก