• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ธัญสมร จันทรวิวัฒน์
ศูนย์ หู คอ จมูก

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2553
    • - วุฒิบัตรโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559
    • - อนุสาขาโสตประสาทการได้ยิน และการทรงตัว ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560
    • - อนุสาขาโสตประสาทการได้ยิน และการทางตัว

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ หู คอ จมูก