• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ทิพารมณ์ สนั่นเมือง
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาวินิจฉัย-ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

วุฒิการศึกษา

    • - Neuroradiology (Head and Neck), University of Toronto Faculty of Medicine ปี 2019
    • - อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท ปี 2559
    • - วุฒิบัตรรังสีวิทยาวินิจฉัย ปี 2557
    • - Neuroradiology (Head and Neck) รังสีวิทยาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย