• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ทิพย์ญาดา ปภัสสรศิริ
ศูนย์ หู คอ จมูก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา

วุฒิการศึกษา

    • -พ.ศ.2557 : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • -พ.ศ.2563 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วุฒิบัตรสาขา โสต ศอ นาสิกวิกวิทยา คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ หู คอ จมูก