• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ทิพชนก นุตจรัส
ศูนย์สุขภาพหญิง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์และนรีวิทยา มะเร็งวิทยานรีเวช

วุฒิการศึกษา

    • - 2543-2549 : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
    • - 2549-2552 : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
    • - 2553-2555 : สูตินรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี
    • - 2557-2559 : มะเร็งนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพหญิง