• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ทานตะวัน จอมขวัญใจ
ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณทิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
    • ปี 2552
    • - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2559

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ