• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ทัศน์จันทร์ อึงขจรกุล
ศูนย์ศัลยกรรม

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2555
    • - วิสัญญีแพทย์ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 2560
    • - Cetificate of Advanced Life Support Student Course approved by The Thai Resuscitation Council 2017
    • - The 6th International pain forum and Cadaveric workshop, the 30th Anniversary Siriraj pain Management Clinical training center, Thailand 2018

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม