• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ทัศน์จันทร์ อึงขจรกุล
วิสัญญีแพทย์

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านวิสัญญีวิทยา

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2555
    • - วิสัญญีแพทย์ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 2560
    • - Cetificate of Advanced Life Support Student Course approved by The Thai Resuscitation Council 2017
    • - The 6th International pain forum and Cadaveric workshop, the 30th Anniversary Siriraj pain Management Clinical training center, Thailand 2018

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วิสัญญีแพทย์