• ไทย
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ดวงกมล ปัทมเรขา

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์