• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ณุตตรา วิบูลย์ธนสาร
ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

วุฒิการศึกษา

    • - 2548-2554 : แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - 2554-2557 : ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกษุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
    • - 2557-2561 : ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
    • - 2562-2563 : ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ