• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ณิชากร วงค์คม
ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วุฒิการศึกษา

    • - 2548-2554 : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
    • - 2555-2556 : โรงยาบาลพิจิตร
    • - 2556-2559 : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ