• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ณัฎลดา ลิโมทัย
ศูนย์โรคระบบสมอง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางโรคพาร์กินสัน และการเคลื่อนไหวผิดปกติ

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบันฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    • - สาขาอายุรศาสตร์ระบบประสาท คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - แพทย์เฉพาะทางโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ปี 2010
    • - แพทย์เฉพาะทางโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ มหาวิทยาลัยโตรอนโต้ แคนาดา ปี 2012-2013

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคระบบสมอง