• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ณะนิดา ติรเศรษฐ์
ศูนย์ตา

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557
    • - พ.บ.,แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปี 2557
    • - ว.ว.,จักษุวิทยา ปี 2562

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา