• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์
ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 เกียรตินิยมอันดับ 1
  • - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2557
  • - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2559
  • - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ พ.ศ. 2559
  • - certification board of cardiovascular computed tomography พ.ศ. 2564

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก