• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ญาดา เลิศเพ็ญเมธา
วิสัญญีแพทย์

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านวิสัญญีวิทยา

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552
    • - ภาควิสัญญีวิทยา ศริราชพยาบาล ปี 2556
    • - Cliniced troining of Resional anesthesig Nagoya university hospital Nagoya Japan 2561

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วิสัญญีแพทย์