• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ชุตินันท์ วัชรกุล

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีเต้านม

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554
    • - วุฒิบัตรรังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ