• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ชุณหกาญจน์ เพ็ชรพันธ์ศรี
ศูนย์ตา

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางกระจกตาและการแก้ไขสายตา

วุฒิการศึกษา

    • -2557 : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • -2562 : วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • -2563 : วุฒิบัตรอนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา