• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.จิตรลัดดา วะศินรัตน์
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาวินิจฉัย-ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2538
    • - รังสีวินิจฉัย ปี 2548
    • - CVS (Cardiovascular System)

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย