• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.จิตรลัดดา วะศินรัตน์

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2538
    • - รังสีวินิจฉัย ปี 2548
    • - CVS (Cardiovascular System)

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ