• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.จารุพรรณ บุญสิริ
ศูนย์ หู คอ จมูก

วุฒิการศึกษา

    • - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2554
    • - โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2560

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ หู คอ จมูก