• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.จารุพรรณ บุญสิริ
ศูนย์ หู คอ จมูก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา

วุฒิการศึกษา

    • - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2554
    • - โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2560

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ หู คอ จมูก