• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.จักษณี ธัญยนพพร
ศูนย์โรคระบบสมอง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา

  • - แพทย์เฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

วุฒิการศึกษา

    • - พ.ศ.2548 : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
    • - พ.ศ.2552 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - พ.ศ.2557 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรกรรมระบบประสาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคระบบสมอง