• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ. กฤตพร พรไพศาลสกุล
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณทิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
    • ปี 2557
    • - กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก