• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.กมลทิพย์ เลิศชัยสถาพร
ศูนย์อายุรกรรม

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548
    • - อายุรศาสตร์โรคเลือด ศิริราชพยาบาล ปี 2557
    • - อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2555
    • - อายุศาสตร์โรคเลือด Hematology

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม