• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ผศ.พญ.อัจฉราพร เมฆศิขริน
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

วุฒิการศึกษา

    • - 2541-2547 : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    • - 2547-2548 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    • - 2552-2554 : กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    • - 2552-2554 : กุมารระบบประสาท รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก