• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ผศ.นพ.เทิดภูมิ เบญญากร
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์หลอดเลือด

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • - ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • - หน่วยศัลกรรมหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - ทุน Vascular Surgery University of Washington, Seattle USA.

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม