• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
น.ท.นพ.ปารินทร์ ศิริวัฒน์
ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551
    • - อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557
    • - อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร