• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.โรจน์ รจเรขอำไพ
ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

วุฒิการศึกษา

    • - คณะแพทยศาสตร์ รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - ศัลยศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันกลางแห่งประเทศไทย
    • - การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก