• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.แมนชัย รัชตชัยยศ
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ

วุฒิการศึกษา

    • - 2544-2550 : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • - 2550-2551 : โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
    • - 2553-2556 : กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
    • - 2557-2559 : กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก