• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.เอกภักดิ์ ศรีอัษฎาพร
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง

วุฒิการศึกษา

    • - 2543-2548 : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • - 2549-2550 : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
    • - 2551-2554 : ศัลกรรมทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
    • - 2554-2555 : ศัลกรรมตับอ่อนทางเดินน้ำดี Hepato Pancreato Biliary transplant โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม