• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.เอกพจน์ จิตพันธ์
ศูนย์โรคระบบสมอง

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2009
    • - Peripheral nerve surgery Department of neurologic Surgery Mayo Clinic Rochester Minnesota USA ปี 2019
    • - Thai Board of Neurosurgery
    • - Peripheral nerve surgery

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคระบบสมอง