• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.เหมือนเพชร เหมือนแก้ว
ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ Interventional Cadiology

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2545
  • - อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2551
  • - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2554
  • - อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2556
  • - Certificate,Research Fellow in Interventional Cardiology, Department of Cardiology for International Education and Research, Osaka University Graduate School of Medicine,Osaka,Japan ,2017
  • - Certificate, Fellow in Interventional Cardiology, Service de cardiologie, Center hospitalier universitaire vaudois(CHUV),Lausanne,Switzerland,2017

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก