• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.เสถียรวิทย์ เร้าเสถียร
ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

วุฒิการศึกษา

    • - พ.ศ.2553 : แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • - พ.ศ.2560 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • - พ.ศ.2564 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ รพ.ภูมิพลอดุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก