• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.เทวเจษฎา ภาเรือง
ศูนย์โรคระบบสมอง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านประสาทศัลยศาสตร์

วุฒิการศึกษา

    • -แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
    • -วุฒิบัตรประสาทศัลยเเพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
    • -วุฒิบัตรแพทย์ต่อยอดผ่าตัดกระดูกสันหลัง มหาวิทยาลัยเทคนิคอล ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ มิวนิค ประเทศเยอรมนี

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคระบบสมอง