• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

วุฒิการศึกษา

    • - 2539-2544 : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • - 2544-2547 : โรงพยาบาลหนองบัวลำพูน
    • - 2547-2551 : ศัลยศาสตร์ระบบประสาท โรงพยาบาลรามาธิบดี
    • - 2553-2553 : มะเร็งของระบบทางเดินปัสสาวะ Fundacio Puigvert, Barcelona,spain

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม