• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.เฉลิมพล ชีวีวัฒน์
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์