• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.เฉลิมพล ชีวีวัฒน์
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วุฒิการศึกษา

    • - ปี 2551 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    • - ปี 2557 แพทยศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู