• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.เจริญวัฒน์ อุทัยจรัสรัศมี
ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-ข้อสะโพกและข้อเข่า

วุฒิการศึกษา

    • - 2532-2538 : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - 2541-2545 : ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
    • - 2556-2557 : ฝึกอบรม Navigated Hip and Knee Arthroplasty Department of Orthopedics and Special Orthopedic Surgery, Pius Hospital, Oldenburg, Germany

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ