• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.เกษม เรืองรองมรกต
ศูนย์สุขภาพหญิง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

วุฒิการศึกษา

    • - 2532-2538 : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
    • - 2538-2539 : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • - 2539-2541 : ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • - 2544-2546 : อวเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพหญิง