• ไทย
 • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.เกรียงไกร เอี่ยมสวัสดิกุล
ศูนย์รังสีวิทยา

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตร์บันฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2536
  • - อนุสาขาภาพวินิจฉัยขั้นสูง ปี 2553
  • - Pediatric Radiology University of California San Francisco (UCSF), USA ปี 2550
  • - รังสีวิทยาทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2542
  • - Pediatric Radiology

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ