• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ผศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์
ศูนย์สุขภาพหญิง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

วุฒิการศึกษา

    • - 2534-2540 : แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
    • - 2540-2541 : สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลค่ายจิระประวัติ นครสวรรค์
    • - 2541-2544 : สูติศาสตร์ นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
    • - 2557-2557 : ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะ Kameda Medical Center ประเทศญี่ปุ่น

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพหญิง