• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.อัมรุทฬ์ เชื้อจักร์

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554
    • - อนุสาขาวินิจฉัยขั้นสูง ปี 2561
    • - รังสีวิทยาวินิจฉัย ปี 2560
    • - Advance Body Imaging

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ