• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.อัมรุทฬ์ เชื้อจักร์
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาวินิจฉัย-ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554
    • - อนุสาขาวินิจฉัยขั้นสูง ปี 2561
    • - รังสีวิทยาวินิจฉัย ปี 2560
    • - Advance Body Imaging

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย