• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.อภิชาติ โพธิอะ
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

วุฒิการศึกษา

    • - 2547-2552 : คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า
    • - 2552-2555 : โรงพยาบาลจักรพงษ์
    • - 2556-2559 : เวชศาสตร์กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
    • - 2559-2561 : โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาในเด็กและมะเร็งวิทยาในเด็กโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก