• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.อภิชาติ พนมเริงศักดิ์
ศูนย์อายุรกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต

วุฒิการศึกษา

    • - พ.ศ. 2542 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
    • - พ.ศ.2549 : อายุรศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
    • - พ.ศ.2552 : วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต รพ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม