• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.สุเมธ เฟื่องกำลูน
ศูนย์ หู คอ จมูก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) 2552
    • - โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ หู คอ จมูก