• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.สุทธิพงษ์ จงจิระศิริ
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาวินิจฉัย-ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2530
    • - โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2538
    • - Body Imaging

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย