• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.สารเดช เขื่องศิริกุล
ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-ข้อสะโพกและข้อเข่า

วุฒิการศึกษา

    • - 2537-2543 : พบ. เกียรตินิยมอันดับ1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
    • - 2543-2544 : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
    • - 2545-2549 : ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
    • - 2553-2554 : ฝึกอบรมศัลกรรมสะโพก Osaka University Graduate school of Medicine

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ